StoreLocation - 65182

StoreName: LUIGIA

StoreAddress: VIA FOGAZZARO, 101

StoreCap: 00137

StoreCity: ROMA

StoreProvince: RM

StoreRegion: LAZIO

StoreCountry: ITALIA

StoreTel: 068271955

StoreEmail: luigiaboutique@hotmail.it

StoreX: 41.943067

StoreY: 12.548361